ACt NOW

Velkommen til Actnow.dk

Nature

ActNow - Grøn omstilling

Actnow før det er for sent. ActNow var oprindelig et initiativ fra Grundfos. Grundfos sprang dog fra projektet omkring 2013, hvor efter man prøvede at få det til at være en foreningen sponseret af flere danske leverandører.

Grundfos-initiativet Act NOW bliver i 2013en selvstændig ’nonprofit’ organisation med 11 ligesindede partnere, der ønsker at skabe opmærksomhed omkring energieffektive løsninger. Senest har Act NOW forenet kræfterne, fra dens 11 medlemmer i 2012, med Europa-Kommissionen i et miljøfremstød rettet mod fem europæiske markeder.

Comments   0


Norway

ActNow Projekt: Bæredygtig Skole i Dubai

Projektet for en ny bæredygtig skole er beliggende i Dubais bæredygtige by og sigter mod at revurdere undervisnings- og læringsmiljøer på en bæredygtig måde. Ved at skabe et alternativ til de ofte meget tætte og klimatiserede skolebygninger, der er fremherskende i varme klimaer, opfordres eleverne til at bo og lære så meget udenfor som inde. I stedet drager skolen fordel af det varme klima og flytter mange af dets funktioner væk fra kunstigt airconditionerede værelser og ud i et naturligt afkølet miljø.

På skolen går eleverne direkte fra klasseværelserne i åbne læringslandskaber med forskelligartet grønne omgivelser, afkølende vindtårne ​​og skyggefulde udendørs rum, som sikrer et behageligt klima for alle skoleaktiviteter. Det lokale klima og vegetation udgør aktive designparametre, der både former skolens fysiske miljø og udgør en væsentlig del i undervisningsaktiviteter.

I jordoverfladen åbnes bygningens gennemsigtige struktur mod den omgivende bæredygtige by. Byen er baseret på en helhedsform for bæredygtig tænkning. For eksempel minimerer byen brugen af ​​motoriseret trafik, behandler og genbruger alt spildevand og producerer mere energi, end den bruger fra solcellepaneler. Derudover løber en grøn korridor gennem hele byen, mens biokupler bruges til bylandbrug. Byens vegetation fortsætter på skolens grund, ind i selve skolen og op på facaderne. De studerende bidrager aktivt til dette grønne landskab ved at dyrke deres egne haver og afgrøder. Denne overgang mellem landskab, skole og by skaber et forskelligt læringsmiljø, hvor de studerende får praktisk erfaring med bæredygtighed,

Efter afslutningen deltager 1000 studerende i alderen 3 til 12 år på skolen. CEBRA har designet projektet i tæt samarbejde med danske landskabsarkitekter SLA og Diamond Developers gennem Act NOW-partnerskabet.

Det er tid til at handle

Act NU er her for at hjælpe offentlige og private beslutningstagere med at forstå den enorme besparelseseffekt, som høje energieffektive løsninger kan gøre.

Ved at samle politikere, ngo'er, virksomheder og medarbejdere ønsker vi at skabe opmærksomhed om de handlinger, vi kan tage lige nu for at reducere energiforbruget.

Hvis vi ønsker at gøre en forskel, er vi nødt til at slå os sammen. Vi må gå uden for de lukkede diskussionsfora og dele vores ideer åbent.

Vi er nødt til at lære af hinanden og praktisere de løsninger, der kan gøre en forskel.

Vi er nødt til at begynde at handle 

Bæredygtig vandautomat til virksomheder

En vandautomat placeret centralt, evt. flere steder i virksomheden, vil kunne hjælpe medarbejderne til at yde deres optimale, når de er på arbejde.

Med en vandautomat er det altid en nydelse at drikke et glas vand. Vandet i en vandautomat er nemlig rent, afkølet og nemt tilgængeligt.

En vandautomat sikrer friske medarbejdere

Da kroppen består af mere end 70% vand, er det ikke så mærkeligt, at vores vandforbrug har en markant effekt på vores sundhed, og at mangel på vand ofte resulterer i hovedpine og træthed.

En vandautomat vil i mange tilfælde kunne motivere medarbejderne til at drikke mere vand i løbet af en arbejdsdag, med det resultat at flere medarbejdere føler sig friske – også når de går hjem fra arbejde!

Koldt lækkert velsmagende vand fra en vandautomat

En vandautomat er koblet direkte til vandforsyningen og kan evt. forsynes med et aktivt kulfilter fra Brita. Med et Brita kulfilter i din vandautomat vil alt bismag og bakterier i vandet kunne fjernes.

Vandautomat - til bord, hylde, gulv eller underskab

 

Vi har vandautomat til placering på bord eller hylde, vandautomat til placering på gulv, eller til indbygning i underskabe.

 

Hver vandautomat dækker forskellige behov og kan leveres med koldt, tempereret og varmt vand, samt vand med kulsyre. En vandautomat yder fra 10 til 150 liter/timen pr. stk.

 

Vandautomat - og serviceaftale

Ved køb af en vandautomat opretter vi automatisk en serviceaftale, der har til formål at sikre, at Jeres vandautomat til enhver tid fungerer optimalt. Serviceaftalen er et tilbud og er derfor ikke bindende.

Vand til skolerne

´

Hvis I på skolen oplever, at eleverne har hovedpine, nedsat koncentrationsevne og svimmelhed, kan det hænge sammen med, at deres væskeindtag er for lavt. Dette kan eventuelt forhindres ved brug af en vandkøler.

Vandkøler som løsning

  Øger man tilgængeligheden af rent frisk koldt vand med en vandkøler, har det vist sig, at koncentrationsniveauet stiger, og både svimmelhed og hovedpine mindskes. Elever får derved de bedste muligheder for en god præstation. Derfor er en skole drikkevandsautomat/vandkøler en rgtig god idé.
 

Hvilken vandkøler til skolen?

Det er ikke ligegyldigt, hvilken vandkøler, I vælger. Kravene til en vandkøler, der skal stå på en skole, og som skal benyttes af rigtig mange børn, er betydeligt højere end til en vandkøler til et firma.

Vandkøler designet specielt til skoler og institutioner

  • Fontemagna 150 er en robust og solid maskine, den er bygget i aluminium og rustfrit stål og vejer ca. 60 kg.
  • 3 udskænknings studser, 2 med koldt vand og 1 med tempereret vand, over en stor drypbakke med afløb.
  • Fontemagna 150 vandkøler giver tilstrækkelig meget vand, så den kan klare den belastning, der uvilkårlig er i f.eks. et frikvarter.
  • Denne vandkøler kan placeres på bord eller hylde, på gulv, eller installeres som fjerninstallation. Den dækker forskellige behov og kan leveres med koldt, tempereret vand, samt vand med kulsyre.

Ved køb af en vandkøler opretter vi automatisk en serviceaftale, der har til formål at sikre, at Jeres vandkøler til enhver tid fungerer optimalt. Serviceaftalen er et tilbud og er derfor ikke bindende.

  Vandkøler med leasing

 

En vandkøler kan leases igennem Kommuneleasing. .

Vandkøler - kilden til børns sundhed

Ved at hjælpe børn og unge til at drikke mere vand - kan vi være med til at øge børn og unges generelle sundhed.

I følge de nyeste undersøgelser (foretaget af Statens Institut for Folkesundhed) er der en alt for stor del af de danske børn og unge, der lider af overvægt – i mere eller mindre grad. Derudover har en del børn og unge problemer med for mange huller I tænderne. Sidst men ikke mindst klager mange over træthed, koncentrationebesvær og indlæringsvanskeligheder.   Løsningen   Al erfaring viser, at en del af denne problematik kan løses ved at øge tilgængeligheden af rent koldt drikkevand - eksempelvis via en vandkøler.

Comments   2

Legetøj børn

annoncer

Elverbørn er legetøj i høj kvalitet og gode priser.
Elverbørn er en dansk webbutik med 4.8 i Trustpilot.


Populære Links